aanbod

Het aanbod van Pure-Elle is ontstaan vanuit een visie waarin jij, als mens, centraal staat.                                                                           
Centraal met al jou vragen- bedenkingen- zoektochten-verhalen en zielspijnen, want JIJ bent UNIEK!                                                             
I.V. psychotherapie en energetisch werk vormt de basis doorheen mijn hulpverlening en behandelingen.
Er is niet één oplossing voor een vraag of probleem, we kijken vanuit een brede visie.
Ik werk vanuit verschillende elementen, uit verschillende stromingen ( zowel Westers als Oosters) om een op maat- gerichte verandering te vinden voor jou antwoorden.  Lichaam geest en ziel staan met mekaar in verbinding en beinvloeden mekaar voortdurend.                                                                               
Binnen de I.V. Psychotherapie is het ECHTE contact- van mens tot mens- belangrijker dan de invalshoek. We gaan samen op weg, binnen jou zoektocht, naar je eigen authentieke zelf, zodat je terug kan leven vanuit je hart!           
Je kan terug de regie nemen op een manier die voor jou goed voelt, die bij jou past zodat je denker- je voeler en je doener weer met je mee op pad gaan en samenwerken met mekaar!
 
Vanuit mijn eigen levenservaringen en de verscheidenheid van opleidingen die ik volg (de), zorgt dit ervoor dat ik op maat met jou ga kijken welke werkvorm jij nodig hebt op jou levenspad.  Je kan bij mij terecht voor: 
 
I.V. PSYCHOTHERAPIE  (specialisatie Rouwproblematiek)
Interactionele Vormgeving (I.V.) is een vorm van integratieve therapie waarbij verschillende therapeutische stromingen worden samengebracht tot 1 werkmodel door met elkaar in interactie te gaan.                                                                                                                                         
De oorspronkelijke therapieën beïnvloeden elkaar zonder hun eigenheid te verliezen en worden tezamen gebruikt, zonder hun afzonderlijke functie te verliezen. In de interactionele vormgeving vertrekt men vanuit de visie dat elke mens uniek is, met zijn eigen identiteit, verleden, beleving, ervaringen, normen en waarden enzo…Een therapeutische begeleiding moet zich aanpassen aan de belevingswereld en noden van de cliënt om een diepgaand en duurzaam effect te hebben. Door een goede afstelling op de cliënt is het mogelijk is het mogelijk eclectisch te kiezen voor de methode die op dit moment voor deze cliënt het meest aansluit. Deze keuze wordt theoretisch onderbouwd door te werken met de IV-driehoek en de 4 kwadranten van Wilber.                                               
 
De grondleggers van IV therapie zijn Hilde Vleugels en Bruno van den Bosch.
 
Naast het toepassen van de algemene therapeutische grondhouding (aandacht, luisteren, respect,...), zal de interactionele therapeut steeds aftoetsen welke methode op welk moment bij welke hulpvraag aangewezen is, zodat de cliënt een zo specifiek mogelijke begeleiding op maat krijgt. De therapeut is zich bewust van het unieke van elke mens en daarnaast het universele denken en voelen van de mens. Deze therapie combineert gesprekstherapie en lichaamsgerichte therapie, systeemtherapie en cliënt-gerichte therapie, gedragstherapie of experiëntiële therapie en richt zich zowel op de persoon als individu, als op de context en het grotere geheel.                                                                                                                                                                                                                                            
 
VOETREFLEXOLOGIE
Is een techniek waar het zelfregulerend vermogen van het lichaam wordt aangesproken. Via drukpunten op de voet, die corresponderen met je lichaam, breng ik via deze energetische behandeling je lichaam in beweging. Daarnaast wordt er op chakra-systeem gewerkt en de het energetisch lichaam. Binnen de voetreflextherapie begeleid ik mensen naar een beter evenwicht in en met zichzelf.
 
ENERGETISCHE ECLECTISCHE NATUURGENEESKUNDE
Binnen de EEN- therapie wordt er wederom gekeken naar de gehele mens. Er zijn 3 systemen waarin we kunnen werken: het lichaam- de geest en de ziel. Oftewel het lichaam, de mind en het hart. Binnen de EEN therapie wordt er wederom gewerkt vanuit verschillende stromingen om blokkades te kunnen opheffen. We gaan uit van een holistische visie waar deze 3 systemen mekaar ontmoeten in de verschillende stromingen. Er wordt energetisch gewerkt vanuit het principe dat alles energie is. Energie is in beweging brengen van op deze 3 vlakken. Het is een therapie wat uit alle systemen ( Oosters- Traditionele Chinese en Westerse natuurgeneeskunde) het beste haalt. Daarvoor staat het woord "eclectisch": uit alle systemen het beste halen en de Eenheid ervan kunnen zien en ervaren.                                                                                                                                                                            
 
LICHAAMSGERICHT WERKEN
Binnen het lichaamsgericht werken besteed ik aandacht aan verschillende verbindingen vanuit ons lichaam. Het lichaam slaat vaak trauma's op uit het verleden en reageert hierop wanneer er terug in trigger in je leven ontstaat. Vanuit de Westerse geneeskunde zijn we gericht op klachten aanpakken. Binnen het lichaamsgericht gaan we op een veilige- respectvolle manier terug contact maken met onze basis-> ons lichaam. We gaan het terug leren voelen- aanraken- gebruiken zodat het veilig voelt om in je lichaam aanwezig te zijn. Vanuit deze beweging krijg je dan meer grip op je emoties- gedachten- spannings-en pijnklachten. We gebruiken hier verschillende methodes voor:
 
Meditatie: Ik heb ondervonden dat meditatie voor iedereen iets anders kan en mag zijn. Vandaaruit wil ik jou graag begeleiden wat meditatie dan voor jou betekenen en moet zijn. We doen dit door schrijfoefeningen- bewegen- ervaren- muziek- creatieve werkvormen-....
Intuitief bewegen ( lichaamsbewegingen uit verschillende stromingen: gericht op ontspannen en voelen. Je hoeft hier niet flexibel voor te zijn, deze houdingen zijn voor iedereen toegankelijk. gericht op je energiesysteem) 
Yin yoga: op termijn individuele consulten mogelijk (2020)
 
                                                                                                                                                            
Al deze begeleidingen worden op maat gegeven en zijn altijd 1/1 gericht. Het is ook mogelijk om een combinatie te maken van verschillende behandelingen.